Split (Croatia)

"FESTIVALI . Amerièki ansambl opravdao visoki ugled. U ÈAROBNOM OZRAÈJU/ Nastup amerièkoga Fine Arts Quarteta odu.evio posjetitelje" (headlines) (Vjesnik. Utorak, 7. kolovoza 2001) Full review

Archive of all concerts and programmes since 2001.