Split (Croatia)

"FESTIVALI . Amerièki ansambl opravdao visoki ugled. U ÈAROBNOM OZRAÈJU/ Nastup amerièkoga Fine Arts Quarteta odu.evio posjetitelje" (headlines)

(Vjesnik. Utorak, 7. kolovoza 2001)