Warsaw

"W Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie pojawili się zatem muzycy Fine Arts Quartet, zespołu mającego już tradycję sięgającą 65 lat, a niektórzy muzycy mają za sobą 25 lat wspólnych doświadczeń...Fine Arts Quartet prezentuje bardzo linearne podejście do muzyki kameralnej: partie poszczególnych instrumentów dają się śledzić bez trudu, a każdy motyw jest plastycznie ukazany. Pion zatem jest wypadkową owej linearności. Wrażenie to dodatkowo wzmaga zdecydowanie wyróżniające się, odrębne brzmienie skrzypiec Ralpha Evansa. Owo linearne podejście ujawniło się w całej pełni już w pierwszym utworze wieczoru, Intermezzu d-moll Antona Brucknera. Ten rzadko wykonywany utwór zabrzmiał plastycznie i interesująco. Następujący Kwintet D-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta odznaczał się pogodą i humorem...Punktem kulminacyjnym programu była druga część, Adagio molto espressivo, z kwintetu Ludwika van Beethovena. Wykonanie było pełne ekspresji, emocjonalnie nasycone. Zmienne faktury (Beethoven dzieli zespół na mniejsze grupy i przeciwstawia je sobie niczym grupy orkiestry) zostały wykorzystane przez muzyków nie jako pokaz technicznej sprawności kompozytora, ale jako środek do budowania głębokiego wyrazu. Koncert odbył się w dniu 10 kwietnia. Muzycy Fine Arts Quartet wykonali piękny gest, dedykując jedyny bis – Adagio z Kwintetu f-moll Antona Brucknera – pamięci ofiar smoleńskiej katastrofy."

(Krzysztof Komarnicki, polskieradio.pl, 10.04.2011 )