Stockholm

"Det är ett varierat och vackert program gentlemännen i Fine Arts Quartet bjuder på...Inte var herrarna trötta efter sin fina konsert! Som extranummer fick vi en hisnande snabb Perpetual Motion från Haydns Stråkkvartett nr 54 i D-dur , "Lärkan" (1790). Vilken virtuositet! Välkomna tillbaka många gånger, Fine Arts Quartet."

(Jenny B, Kulturdelen, 5:e maj 2012)  Full review